canadian pharmacies online

E-Podpis

eurocert

Co warto wiedzieć?

Zgodnie z Ustawą o Podpisie Elektronicznym z dnia 18 września 2001 roku „dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi”.
Podpis elektroniczny umożliwia:
• kontakty drogą elektroniczną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (np. podpisanie deklaracji)
• podpisywanie i składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego
• podpisywanie i wysyłanie raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
• prowadzenie korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
• podpisywanie i wysyłanie deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych
• podpisywanie faktur elektronicznych
• wymiana informacji z urzędami administracji publicznej
• składanie dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości elektronicznej
• elektroniczne podpisywanie dokumentów w obrocie prawnym i handlowym
• podpisywanie wielu dokumentów elektronicznych jednocześnie
• podpisywanie ofert z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych na aukcjach i przetargach internetowych
• zawieranie umów przez Internet
• prowadzenie bezpiecznych transakcji elektronicznych przez Internet
• elektroniczne podpisywanie oświadczeń woli oraz dokumentów w obrocie prawnym

MD consultant online pharmacies you can buy medicines. Medical prescription online pharmacies |''( buy generic cialis delivering medicines at your door.