canadian pharmacies online

Wysokość ulgi na zakup kasy fiskalnej

elzab1

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących. Wysokość odliczenia to 90% wartości netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł (do odliczenia uprawnia art. 111 ust. 4 ustawy o VAT).

Odliczenie obowiązuje jedynie przy pierwszym zakupie kas.

Należy pamiętać o tym, że kasa musi posiadać aktualną homologację Ministerstwa Finansów.

Aby skorzystać z ulgi na zakup kasy, podatnik musi:
• przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania złożyć do naczelnika urzędu skarbowego pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania.
• rozpocząć ewidencjonowanie w obowiązującym terminie
• posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę
• w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy dokonać jej zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego (wg załącznika nr.3 do rozporządzenia MF z dnia 28 listopada 2008r.).

MD consultant online pharmacies you can buy medicines. Medical prescription online pharmacies |''( buy generic cialis delivering medicines at your door.