canadian pharmacies online

Reset2

reset2


Program kadrowo płacowy


Rozliczanie czasu pracy
Ewidencjonowanie czasu pracy to m.in.: importować czas pracy z czytników RCP, rozliczać czas pracy kierowców, rozdzielać czas na poszczególne zlecenia, czy rozliczać godziny pracy i nadgodziny w dłuższym niż miesięczny okresie.
Naliczanie płac
Naliczanie płac odbywa się automatycznie na podstawie zawartej umowy, ewidencji czasu pracy oraz wprowadzonych dodatków i potrąceń.
Rozliczenia z urzędami
Kadry i płace to także zestawienia sprawozdawcze do instytucji i urzędów.
Wysyłanie przelewów
Z programu R2płatnik możemy przesłać przelewy do wszystkich systemów bankowych używanych w Polsce. Przelewy bankowe generują się automatycznie z list płac, raportów ZUS, US i potrąceń.Program do prowadzenia pełnej księgowości


Rozliczenie VAT, PIT, CIT
Naliczanie deklaracji VAT, PIT, CIT odbywa się automatycznie po uprzednim zaksięgowaniu dokumentów. Skorzystaj z funkcji e-deklaracje.
Ewidencja środków trwałych
Program księgowy wyposażony jest w moduły ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
Raporty i zestawienia końcowe
Pełna księgowość to także zestawienia sprawozdawcze do instytucji i urzędów.Podatkowa księga przychodów i rozchodów


Rozliczenie VAT, PIT
Naliczanie deklaracji VAT, PIT odbywa się automatycznie po uprzednim zaksięgowaniu dokumentów. Skorzystaj z funkcji e-deklaracje.
Ewidencja środków trwałych
System księgowy wyposażony jest w moduł amortyzacji środków trwałych i ewidencji wyposażenia.
Raporty i zestawienia końcowe
Księgowość to także zestawienia sprawozdawcze do instytucji i urzędów.Program do faktur, rachunków, magazynowania


Obsługa magazynu
R2faktury to program magazynowy. Automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych, arkuszy inwentaryzacyjnych czy protokołów rozbieżności PR+ i PR- to tylko nieliczne z dostępnych w programie opcji.
Rozrachunki z kontrahentami
Program do faktur prowadzi ewidencję raportów kasowych i bankowych. Posiada możliwość nałożenia restrykcji na kontrahentów zalegających z płatnościami oraz windykację należności.
Analiza sprzedaży
Dzięki naszemu systemowi w łatwy sposób dokonasz analizy kosztów i wyników sprzedaży swojej firmy. Umożliwią Ci to dowolne zestawienia i statystyki.Program do ewidencji środków trwałych


Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
Program R2środki umożliwia ewidencje i operacje na środkach trwałych i wyposażeniu.
Amortyzacja
Amortyzacja wartości środków trwałych w programie jest czystą przyjemnością. Szybka praca na wybranych grupach środków, automatyczne odpisy znacznie oszczędzą Twój czas.
Zestawienia
Rozliczanie środków trwałych wymaga przygotowywania szeregu dokumentów związanych z wartością środka jak i jego odpisami. R2środki zrobią to za Ciebie.Program do przelewów


Przelewy do US i ZUS
Dzięki wbudowanym bibliotekom urzędów skarbowych i ZUS z łatwością zaewidencjonujesz bankowe polecenia przelewów oraz dowody wpłat.
Wydruk dowolnych przelewów
R2przelew umożliwia eksport lub druk (na czystej kartce papieru lub formularzu) dowolnych przelewów bankowych.
Przelewy z wynagrodzeń
System R2przelew umożliwia wysyłanie pojedynczych lub zbiorczych poleceń przelewów.

MD consultant online pharmacies you can buy medicines. Medical prescription online pharmacies |''( buy generic cialis delivering medicines at your door.