canadian pharmacies online

Oprogramowanie dla rynku zdrowia

kamsoft

 

Nowoczesne systemy informatycznne dla rynku zdrowia i rynków pokrewnych.

 


ROZWIĄZANIA DLA FARMACJI


KS-AOW (KS-APTEKA Windows)

Wersja Windows najpopularniejszego na rynku oprogramowania do wspomagania codziennej pracy aptek to komfortowa obsługa klienta a także wygodna realizacja zadań związanych z prowadzeniem sprzedaży, generowaniem zamówień, prowadzeniem magazynu.

KS-ZSA, Zarządzanie Siecią Aptek

Zarządzanie tak skomplikowaną organizacją jak rozproszona sieć aptek nie jest zadaniem łatwym. KS-ZSA wspiera osoby koordynujące pracę sieci, poprzez umożliwienie pełnej kontroli procesów zachodzących w organizacji. Odpowiednio przetworzone i udostępnione dane, zebrane ze wszystkich aptek, znacznie ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji.

KS-CRM ZPL, Zarządzanie Programami Lojalnościowymi

KS-CRM ZPL jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie programem lojalnościowym w sieciach punktów sprzedaży oraz w jednostkach samodzielnych. Dzięki właściwie opracowanym programom lojalnościowym, wspieranym przed profesjonalny system informatyczny, mamy szansę na znaczne zwiększenie obrotów.

KS-ASW (KS-APTEKA Szpitalna Windows)

Niezastąpione narzędzie do zarządzania i wspomagania pracy apteki szpitalnej. Jest systemem oferującym kompleksową funkcjonalność, a dodatkowo współpracę z innymi programami, na przykład do wspomagania obsługi szpitala. KS-ASW jest stale modernizowane i dostosowywane do zmieniających się przepisów.

OSOZ Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia

Nowoczesne formy obsługi klienta wykorzystujące komunikację on-line, sprawdzanie dostępności leków w aptece przez Internet, wizytówka internetowa apteki w OSOZ, możliwość wprowadzania programów promocji zdrowia oraz wykorzystanie Karty Zdrowia Pacjenta to propozycje OSOZ dla farmaceutów.

SYSTEMY DLA HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH

Pakiet zintegrowanych systemów, zapewniający kompleksową obsługę firm zajmujących się dystrybucją leków. Nowoczesna sprzedaż przez Internet (B2B), komunikacja elektroniczna z Partnerami a w szczególności imponujące wsparcie dla automatyki magazynowej, to wyznaczniki właściwego rozwiązania dla wymagających.

KS-BLOZ, Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia

Baza BLOZ jest aktualnym wykazem leków i różnych środków farmaceutycznych obecnych na polskim rynku. Dane do bazy są wprowadzane na podstawie: decyzji z URPLWMiPB lub MZ oraz zgłoszeń producentów. Zapewnia automatyczną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w służbie zdrowia.

KS-OMNIPHARM, Zarządzanie Siecią Aptek

Zarządzanie taką organizacją jak rozproszona sieć aptek nie jest zadaniem łatwym. KS-OMNIPHARM wspiera osoby koordynujące pracę sieci, poprzez umożliwienie pełnej kontroli procesów zachodzących w organizacji. Odpowiednio przetworzone i udostępnione dane, zebrane ze wszystkich aptek, znacznie ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji.

KS-BDO Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Gromadzone w aptecznych systemach informatycznych dane osobowe pacjentów podlegają ustawowym obowiązkom zapewnienia ochrony informacji. KS-BDO to rozwiązanie, które w prosty i przystępny sposób pomaga przygotować i zarządzać dokumentacją bezpieczeństwa informacji w ramach placówki zdrowotnej.

KS-EWD, Elektroniczna Wymiana Danych (APTEKI)

System KS-EWD umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy apteką a hurtownią za pomocą Internetu. Wśród unikalnych funkcji znajdziemy interaktywne sprawdzanie, zza pierwszego stołu, dostępności towaru w hurtowni, wraz z opcją natychmiastowego zamówienia produktów oraz możliwość zamawiania towarów w promocji.

SYSTEMY ADMINISTRACYJNE DLA FARMACJI

W sprawnym i efektywnym zarządzaniu apteką ważne są także aspekty związane z administracją. Aby zapewnić kompleksową obsługę, w naszej ofercie znajdziecie Państwo pakiet produktów, wpierających pracę osób dbających o sprawy administracyjne. Systemy te są w pełni zintegrowane z pozostałymi rozwiązaniami.

ABD, Apteczny Bank Danych

Apteczny Bank Danych zrzesza aptekarzy, którzy dobrowolnie zobowiązują się do przesyłania danych gromadzonych za pomocą programu aptecznego KS-APTEKA (KS-AOD, KS-AOW) na temat wszystkich operacji, jakie zostały przeprowadzone za pomocą programu.


ROZWIĄZANIA DLA MEDYCYNY


SerWUŚ

Systematyczna Elektroniczna Rejestracja wyników Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców i co najważniejsze AUTOMATYCZNE (bez konieczności zbierania, nagrywania, przechowywania plików dostarczanych przez eWUŚ) wykorzystanie ich w procesie rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia!

KS-SOMED, Zintegrowany System Informatyczny Obsługi Przychodni

Wielomodułowe narzędzie wspomagania pracy średnich i dużych przychodni specjalistycznych. System wyróżnia się rozbudowaną funkcjonalnością, pozwalającą na obsługę najważniejszych zagadnień organizacyjnych: zarządzanie terminarzem wizyt, gromadzenie danych medycznych, obsługą rozliczeń finansowych z płatnikami.

KS-SOLAB, Zint. Obsługa Laboratorium

Idealne rozwiązanie dla wszystkich laboratoriów poszukujących wysokiej klasy systemu LIMS (Laboratory Information Management Systems) lub po prostu planujących usprawnienie procesu wykonania badania, przygotowania dokumentacji sprawozdawczej, zarządzania wynikami.

KS-KST, Klinika Stomatologiczna

System Informatyczny Obsługi Kliniki Stomatologicznej to program, który oferuje Państwu ogromne możliwości. KS-KST oferuje przede wszystkim tysiące usprawnień w sferze organizacji pracy oraz gromadzenia informacji medycznej. Żadne inne narzędzie nie dostarczy Państwu tylu nowych możliwości dla szybkiej oraz precyzyjnej rejestracji danych o stanie uzębienia.

KS-BLOZ, Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia

Baza BLOZ jest aktualnym wykazem leków i różnych środków farmaceutycznych obecnych na polskim rynku. Dane do bazy są wprowadzane na podstawie: decyzji z URPLWMiPB lub MZ oraz zgłoszeń producentów. Zapewnia automatyczną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w służbie zdrowia.

OSOZ Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia

Dostęp do pełnej historii leczenia pacjenta zgromadzonej na internetowym koncie zdrowotnym, rejestracja on-line wraz z wysyłką powiadomień SMS dla pacjentów, automatyczna kontrola interakcji i uczuleń oraz możliwość udziału w programach promocji zdrowia to rozwiązania OSOZ skierowane do placówek medycznych.

KS-BDO Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Gromadzone w medycznych systemach informatycznych dane osobowe pacjentów podlegają ustawowym obowiązkom zapewnienia ochrony informacji. KS-BDO to rozwiązanie, które w prosty i przystępny sposób pomaga przygotować i zarządzać dokumentacją bezpieczeństwa informacji w ramach placówki zdrowotnej.

KS-PPS, Podstawowy Program Świadczeniodawcy

Proste, niezawodne i szybkie rozliczanie wszystkich rodzajów kontraktów zawartych m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia, zgodnie z aktualnymi wymaganiami i formatami. Z KS-PPS można ponadto drukować recepty, prowadzić terminarz wizyt, prostą dokumentację. System stale rozwijany jest o nowe, dodatkowe moduły.

KS-MEDIS, Obsługa Szpitala

Pierwsze spójne połączenie wspomagania procesów medycznych i administracyjnych szpitala z pomocą jednego systemu. Kilkadziesiąt modułów zaprojektowanych tak, aby zinformatyzować praktycznie wszystkie komórki organizacyjne szpitala, od izby przyjęć, oddziałów, kontroli zakażeń szpitalnych, laboratorium aż do gospodarki magazynowej, działu finansowo- księgowego.

KS-GLR (KS-GABINET), Gabinet Lekarza Rodzinnego

Praca w gabinecie lekarskim wymaga skupienia się na pacjencie, nie zaś na tworzeniu dokumentacji. Według tej zasady powstał KS-GLR. System ten wspomaga codzienną pracę w gabinecie lekarskim i ułatwia wykonywanie czynności administracyjnych, takich jak tworzenie grafika wizyt, przeprowadzanie wywiadów lekarskich, wydruk recept i skierowań.

KS-SIKCH System Informatyczny OW NFZ

To wielomodułowy projekt umożliwiający realizację wszystkich zadań płatnika od chwili przygotowania planu zakupu świadczeń aż do przekazania sprawozdań z realizacji zadań do nadrzędnych jednostek organizacyjnych.

SERUM

System informatyczny SERUM (System Elektronicznej Rejestracji Usług Medycznych), to system wspierający proces gromadzenia i przepływu informacji w instytucjach działających na rynku ochrony zdrowia min. w przychodniach, szpitalach, praktykach lekarskich i pielęgniarskich.

SYSTEMY ADMINISTRACYJNE DLA MEDYCYNY

W sprawnym i efektywnym zarządzaniu jednostką medyczną ważne są także aspekty związane z administracją. Aby zapewnić kompleksową obsługę, w naszej ofercie znajdziecie Państwo pakiet produktów, wpierających pracę osób dbających o sprawy administracyjne. Systemy te są w pełni zintegrowane z rozwiązaniami dedykowanymi dla „części białej”.

MD consultant online pharmacies you can buy medicines. Medical prescription online pharmacies |''( buy generic cialis delivering medicines at your door.